Hoppa till sidans innehåll

Ungdomspolicy


UNGDOMSVERKSAMHETEN i FORSA IF

Forsa IF:s policy för ungdomsverksamheten.

Forsa IF lovar att verka för:

• Att erbjuda alla barn och ungdomar som vill spela fotboll att delta i vår fotbollsverksamhet.
• Att ingen ledare "toppar" sitt lag.
• Att barnen ska känna glädje och stimulans under sitt fotbollsutövande och ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
• Att fostra ungdomarna till ansvarskännande människor, som tar avstånd från rasism, sexuella trakasserier och mobbning.
• Att aktivt verka för att ungdomar skall ta avstånd från droger, alkohol och tobak.
• Att skapa en klubbkänsla där ledare, föräldrar och ungdomarna är stolta över Forsa IF och är goda representanter på och utanför planen.
• Att utbilda ungdomarna i Fair Play.
• Att skolarbetet ej får åsidosättas pga. Fotbollsutövande
• Följa Barnkonventionen
• Se till att alla ledare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Barn tänk på detta:

• Stötta dina lagkamrater lyssna på dina ledares instruktioner.
• Kontakta din ledare om du ej kan delta i träning eller match.
• Ha med dig rätt utrustning till träning och match.
• Kom i god tid till träning och matcher.
• Var snäll mot domaren. Domaren är med så att matcherna kan spelas
• Ha roligt!!!!

Föräldrar tänk på detta:

• Meddela alltid ledare om ditt barn ej kan delta på träning eller match (barnet kan själv meddela).
• Påverka ditt barn att alltid duscha efter träning och match.
• Protestera aldrig mot domslut, domaren är ofta en ungdom eller förälder under utbildning.
• Undvik att ge taktiska råd och låt ledarna sköta matchningen.
• Stötta och uppmuntra era barn i motgång såväl som medgång.

Drogpolicy

Regler och riktlinjer

• Ej dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.

• Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

• Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal.

• Erbjuder hjälp och stöttning.

• Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.

Dopning och narkotika:

Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår föreningsverksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

• Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

Tobak:

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldergränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt.

• Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
• Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Alkohol:

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget.

• Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala och myndigheter.

• Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:

Förebyggande av droger:

Genom att ungdomarna deltar i vår idrottsverksamhet, så får de andra saker att göra än att hålla på med droger. Det skapas ett nätverk runt ungdomarna, där fotbollen är det enande intresset. De deltar i cuper, matcher och åker iväg på träningsläger. Barnen lär sig att fungera socialt i grupp och att ta det ansvar som krävs för att axla sin roll i laget. Det ger en självkänsla som vi tror är viktig och som kan ge ungdomarna modet att säga nej till droger.

Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Vi tror att det är i denna vardagsverksamhet som idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot drogernas skadeverkningar. Vi har återkommande informationsträffar med representanter för sociala och andra drogförebyggande enheter, där ungdomar och ledare deltar.

Varje ledare har ett anmälningsansvar enligt socialtjänstlagen kap 14 § 1 "var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, bör anmäla det till nämnden".

Vi verkar för:

• Att inga alkoholdrycker skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
• Att utbilda våra ledare i drogförebyggande verksamhet.
• Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

Forsa IF har antagit en drogpolicy som tagits fram i samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund Uppdaterad

Sportslig Verksamhet

Alla ungdomar är välkomna att delta i vår verksamhet. Alla barn skall stimuleras till att våga testa sina vingar och utvecklas till sin fulla potential. Vi eftersträvar att skapa en miljö, som främjar kreativitet och gör att våra ungdomar har möjlighet att växa i sin egen takt.

Vi uppmuntrar ungdomarna att syssla med flera sporter samtidigt, för att utveckla de kvaliteter som mångfald ger. Ingen skall utestängas från fotbollen, för att de utövar flera idrotter. Vår strävan är dock, att ungdomarna på sikt, skall välja fotbollen som sin första sport. Målsättningen är att få behålla våra ungdomar hela vägen från fotbollsskolan och ända upp till A-laget.

Våra ungdomsledare som företrädesvis rekryteras bland fotbollsintresserade föräldrar och ungdomar, skall erbjudas en grundläggande tränarutbildning, detta för att säkra kvaliteten på vår ungdomsverksamhet. De ledare som vill fortsätta utvecklas, skall beredas möjlighet till att bygga på sin grundutbildning med fler steg.

Genomförande:

Så lockar vi ungdomar till klubben:

• Barnen introduceras i fotbollen genom olika aktiviteter.

• Fotbollsskolan som vänder sig till barn mellan 5 - 13 års ålder.

• Genom att informera på skolan när ungdomslag startas upp.

• Forsa IF annonserar via hemsida och anslag när nya ungdomslag startas upp vid 6 - 7 års ålder.

• Genom föräldrar som startar upp lag utefter sitt barns intresse.

Utbildning av ungdomsledare:

Alla nya ungdomsledare skall erbjudas utbildning på anpassad nivå

Möjlighet till andra kurser skall erbjudas vid behov och intresse.

Så behåller vi ungdomarna i klubben:

Genom att erbjuda en verksamhet med engagerade ledare, som introducerar fotbollen på ett roligt och stimulerande sätt. Starten är viktig, barnen skall inte stressas med spelsystem och krångliga övningar i tidig ålder. Låt barnen spela sina matcher, där alla jagar bollen! De kommer lära sig att fotboll är ett lagspel då tiden är inne.

Förutom fotbollen så samlas varje lag runt roliga kringaktiviteter, som gör att ungdomar som deltar av mer sociala skäl ändå blir kvar och förhoppningsvis på sikt utvecklar ett intresse för fotbollen. Barnen får leka sig fram från tidig ålder och endast "träna". Matcher kommer in i form av seriespel från 9 – 10 års ålder, då utan att fokusera på resultat eller tabeller.

Resultat på matcher och cuper skall vara av sekundärt intresse under de första åren.
Våra lag spelar efter de av Hälsinglands Fotbollförbund framtagna spelformer anpassade efter kunskap och utveckling.

Vi försöker ha en röd tråd genom hela fotbollsutbildningen, där teknik och spelglädje är ledord, ej resultat. Genom hela barn och ungdomstiden är ambitionen, att alla skall få spela lika mycket på matcherna, ingen "toppning" skall få förekomma. Genom att barnens motorik utvecklas i olika takt, så utvecklas även deras fotbollskunnande i olika takt.

Träning:

Träningen är den viktigaste biten i fotbollen. Den behövs för att bygga upp kroppen och ge en bra grundkondition, något som många barn saknar. Skador förebyggs genom träning och det blir roligare att spela boll, när man känner att orken finns.

Alla skall få vara med, men med rättigheter följer ansvar, även för små lirare. Det är inte OK att bara "dyka upp" på match, även om matcherna är roligast. Man behöver också träning. Den som deltar på träning är också garanterad att få spela match. Vid längre sjukdom eller frånvaro bör man vara med på träningar innan man spelar matcher. Om man utövar andra idrotter så räknas det naturligtvis också som träning, vilket innebär att man skall få vara med på matcher.

Uppdaterad av Forsa IF styrelse 24 mars 2020.

 

Uppdaterad: 30 APR 2020 15:22 Skribent: Ulf Persson
Epost: Adressen Gömd

Våra sponsorer

 

Ica nära Forsa

 

route84

 

åkesmotor 

 

 

 

delsboslakteriloggo

Dina_Helsinge2

 

Hälsinglands Sparbank hemsida

andritz

POAB

 

HT

 

holma

 

HM-återvinning

hudiksvallsbostader_logotype


logo

 

Postadress:
Forsa IF - Fotboll
Backavägen 6 A
82460 Forsa

Besöksadress:
Backavägen 6 A
82460 Forsa

Kontakt:
Tel: 065023608
E-post: This is a mailto link

Se all info